Stapotheek Fox

Stapotheekfox.nl

Een kijkje in het straatmeubilair

Erdi is een familiebedrijf met ruim 70 jaar ervaring. Het bedrijf is gevestigd in Zaandam en is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren, installeren en onderhouden van verkeerstechnische oplossingen. Erdi is een technische serviceorganisatie. De belangrijkste productcategorieën zijn: verkeerstechniek, verkeersborden en wegbebakening. Duurzaamheid en vakmanschap staan voorop bij Erdi. Producten worden geleverd met LED-lampen en ook het leveren van artikelen met zonne-energie is mogelijk. Wanneer u een dienst afneemt bij Erdi, dan weet u dat uw dienst in goede handen is.

Straatmeubilair

Straatmeubilair wordt ook wel wegmeubilair genoemd. Bekende voorbeelden van wegmeubilair in de openbare ruimte zijn: verkeerszuilen, verkeersborden, wegaanduidingen en afvalcontainers. Binnen de bebouwde kom is de gemeente verantwoordelijk voor het straatmeubilair. Dat geldt ook voor de wegen die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Wegmeubilair buiten gemeentelijk gebied valt onder verantwoordelijkheid van provincies, ANWB of Rijkswaterstaat. Wegmeubilair kan weer onderverdeeld worden in meubilair voor verkeerstechniek, wegbebakening en verkeersborden. Maar ook een openbare picknickplaats valt onder Wegmeubilair. Bij Erdi ligt de focus op verkeerstechniek. Dankzij verkeerstechniek kan de verkeersveiligheid verhoogd worden.

Snelheidsdisplay

Met een snelheidsdisplay kan de snelheid van automobilisten gemeten worden. Erdi kan diverse modellen leveren en plaatsen. Er zijn diverse opties: er gaat een groen licht knipperen als de automobilist zich aan de juiste snelheid houdt, of juist een rood licht als de maximum snelheid wordt overschreden. Ook kan gedacht worden aan een lachende smiley bij een correct gereden snelheid en een boze smiley bij het overschrijden van de maximumsnelheid. De snelheid van automobilisten kan op deze wijze gereguleerd worden, omdat de bestuurder zich bewust is van zijn snelheid. Het mooie is dat er ook snelheidsdisplays geleverd kunnen worden die werken op zonne-energie. Op duurzame wijze kan de verkeersbewustheid verhoogd worden en dat betekent ook een verhoging van de verkeersveiligheid.

Verzinkbare parkeerpaal

Binnen het assortiment verzinkbare parkeerpalen zijn er meerdere keuzemogelijkheden. Er kan een keuze gemaakt worden voor een handbediende verzinkbare afzetpaal, voor een uitneembare afzetpaal of een neerklapbare afzetpaal. Er zijn speciale afzetpalen voor nood- en hulpdiensten, zodat snelheid bij calamiteiten gewaarborgd kan blijven. In overleg kunnen de afzetpalen verzonden worden. De afzetpalen zijn makkelijk te ontgrendelen met sleutels.