Stapotheek Fox

Stapotheekfox.nl

Waar staat de Partij voor de Dieren voor?

De partij heeft als mening dat er een klimaat- en natuurcrisis uitgeroepen moet worden. De klimaatcrisis moet serieus en snel aangepakt worden en als een echte crisis behandeld worden. Om dit te bereiken heeft de partij al eerder een motie ingediend bij de regering om met een klimaatwet te komen. Deze werd eerder verworpen. Maar na vele amendementen en wat tijd later ging de Klimaatwet 1.5 wel in internetconsultatie. Hierdoor kunnen burgers en bedrijven kenbaar maken wat ze van een wetsvoorstel vinden. Voor de Partij voor de Dieren is deze klimaatwet erg belangrijk en strijden ze hier hard voor. De Klimaatwet 1.5 moet namelijk ervoor zorgen dat Nederland zo snel mogelijk een grote bijdrage kan leveren om het opwarmen van de aarde tegen te gaan.

Het belang van de klimaatwet 1.5

In het Parijsakkoord is het 1,5°C doel te halen. De opwarming van de aarde mag niet hoger zijn dan 1,5°C. Maar de huidige wetgeving die Nederland nu heeft is erg vrijblijvend. Dit resulteert er in dat Klimaatwetten van nu niet voldoen aan het doel van het Parijsakkoord. Een land moet zich hard inspannen voor het klimaat. Met de Klimaatwet 1.5 kan er voor gezorgd worden dat Nederland zich ook maximaal gaat inspannen om het doel te behalen. Het belang om dit doel te halen is groot. Iedere tiende van een graad opwarming maakt al een verschil. Dus hoe minder opwarming hoe beter. Nog veiliger zou zijn om slechts een opwarming te hebben van 1,4°C.

De actualiteit waar Partij voor de Dieren mee bezig is

De Partij voor de Dieren is zich erg bewust van alle actualiteiten wat nu speelt en heeft duidelijke standpunten waar ze zich voor inzet. Het motto van de partij is; ‘Verbeter de wereld, begin dicht bij huis!’. Zo wil de partij schonere gemeentes creëren. Dat willen ze doen door te zorgen dat er minder zwerfafval terechtkomt in de wijken en gemeentes en dat er minder ongewenst reclamedrukwerk wordt uitgedeeld op straat of door de brievenbussen worden gedaan. Een schonere omgeving met een betere luchtkwaliteit willen ze ook creëren door meer groen te plaatsen in woonwijken en de auto’s te gast te maken. Mensen moeten geen overlast meer hebben van auto’s en meer lopend of met de fiets doen. Of met het openbaar vervoer, wat ook de prioriteit krijgt van de partij.